Geointegrasjon Matrikkel

Geointegrasjons-prosjektet er et prosjekt for felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks-/arkivsystemer i offentlig sektor.

Prosjektet har definert flere grensesnitt, blant annet 3 for Matrikkeldata:

Endpoint-adressene for disse grensesnittene hos Statens Kartverk er hhv.: