BrukerOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bruker/oppdatering
Oversikt

updatePaloggetBruker

Oppdater preferanser for pålogget bruker. Brukernavn, e-postadresse og navn for brukeren kan ikke endres med denne metode
Input
 • bruker - brukeren som det skal oppdateres preferanser for
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  • "ApplicationException:ValidationException" dersom ulovlige data for brukeren er endret
  ServiceException

updatePassord

Oppdaterer passord til pålogget bruker. Dersom aktivering for brukeren er slått påbegyndes aktivering for brukeren.
Input
 • gammeltPassord - brukerens nåverende passord
 • nyttPassord - det nye passordet
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

requirePasswordChange

Forlang passordbytte ved neste pålogging for pålogget bruker
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException