BruksenhetServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bygning
Oversikt

findBruksenheterForAdresse

Input
 • adresseId - adresse
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste av bruksenheter for adresse.
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBruksenheterForMatrikkelenhet

Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenhet
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - bruksenheter for matrikkelenhet
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBruksenheterForMatrikkelenheter

Input
 • matrikkelenhetIds - matrikkelenheter
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - map av matrikkelenhet til liste av brukseneheter
  MatrikkelenhetIdTilBruksenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBruksenheterForBygg

Input
 • byggId - bygning eller bygningsendring
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste av bruksenheter
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBruksenheterForByggList

Input
 • byggIds - flere bygninger
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - map av bygg til liste av bruksenheter
  ByggIdTilBruksenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBoligerForAdresser

Finner bruksenheter av type bolig/ikke godkjent bolig som hører til aktivt bygg og som har kobling til aktuell adresse. Tar ikke med boliger som er merket skal utgå.

Hvis bolig med samme bruksenhetsnr og adresse hører både til bygning og bygningsendring, tas bare boligen på bygningen med.

Input
 • adresseIds - id som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med BruksenhetIder, tom hvis ingen er funnet
  BruksenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findBoligerForMatrikkelenhet

Finner bruksenheter av type bolig/ikke godkjent bolig som hører til aktivt bygg og som har kobling til matrikkeladresser for aktuelle matrikkelenheter. Tar ikke med boliger som er merket skal utgå. Hvis bolig med samme bruksenhetsnr og adresse hører både til bygning og bygningsendring, tas bare boligen på bygningen med.
Input
 • matrikkelenhetId - MatrikkelenhetId som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med BruksenhetId, tom hvis ingen er funnet
  BruksenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findBoligerForMatrikkelenheter

Finner bruksenheter av type bolig/ikke godkjent bolig som hører til aktivt bygg og som har kobling til matrikkeladresser for aktuell matrikkelenhet. Henter både bygninger og bygningsendringer. Hvis bolig med samme bruksenhetsnr og adresse hører både til bygning og bygningsendring, tas bare boligen på bygningen med. Tar ikke med boliger som er merket skal utgå.
Input
 • matrikkelenhetIds - id til Matrikkelenhet som skal brukes i søket. Må være gitt. SnapshotVersion for disse blir erstattet med snapshotVersion
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med Bruksenhet, tom hvis ingen er funnet
  BruksenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findBruksenheterForVegadresse

Finner bruksenhetId-er for alle typer bruksenheter på aktive bygg med bygningsstatus høyere enn rammetillatelse for adresse angitt i parametre.

Kaster feilmelding dersom det finnes mer enn én adresse som passer til søkekriteriene eller dersom adressen ikke eksisterer.

Input
 • adressenavn - Adressenavn for vegen adressen tilhører
 • husnummer - Husnummer for adressen
 • bokstav - Eventuell bokstav for adressen
 • postnummer - Postnummer for adressen
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Bruksenheter for angitt adresse
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - dersom det finnes flere adresser for søkekriteriene
  ServiceException

findBruksenheterForVegadresseIKommune

Finner bruksenhetId-er for alle typer bruksenheter på aktive bygg med bygningsstatus høyere enn rammetillatelse for adresse angitt i parametre.

Kaster feilmelding dersom det finnes mer enn én adresse som passer til søkekriteriene eller dersom adressen ikke eksisterer.

Input
 • adressekode - Adressekode for vegen adressen er tilknyttet.
 • husnummer - Husnummer for adressen
 • bokstav - Eventuell bokstav for adressen
 • kommunenummer - Kommunenummer for vegen og adressen
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Bruksenheter for angitt adresse
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - dersom det finnes flere adresser for søkekriteriene
  ServiceException

findBruksenheterForAdresser

Finner bruksenhetId-er for alle typer bruksenheter på aktive bygg med bygningsstatus høyere enn rammetillatelse for angitte adresseId-er
Input
 • adresseIds - AdresseId-er vi skal finne bruksenheter for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Bruksenheter for adresseIds
  AdresseIdTilBruksenhetIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findBruksenheterForMatrikkeladresse

Finner bruksenhetId-er for alle typer bruksenheter på aktive bygg med bygningsstatus høyere enn rammetillatelse for adresse angitt av parametre.

Kaster feilmelding dersom det finnes mer enn én adresse som passer til søkekriteriene eller dersom adressen ikke eksisterer.

Input
 • kommunenummer - Kommunenummer for adressen
 • gardsnummer - Gårdsnummer for adressen
 • bruksnummer - Bruksnummer for adressen
 • festenummer - Festenummer for adressen
 • lopenummer - Løpenummer for adressen
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Bruksenheter for angitt adresse
  BruksenhetIdList
 • ServiceException - dersom det finnes flere adresser for søkekriteriene
  ServiceException

findBruksenhetsnummerForBruksenheter

Finner bruksenhetsnummer for en samling bruksenheter.
Input
 • bruksenhetIds - Bruksenheter vi vil ha bruksenhetsnummer for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Map der nøkkel er bruksenhetId-ene vi sendte inn og value er bruksenhetsnummeret.
  BruksenhetIdTilStringMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findOffisielleAdresserForBruksenheter

Finner offisiell adresse for bruksenhetid-ene angitt.

Format på offisiell adresse er som følger (fra MAT-14192):

Vegadresse: adressetilleggsnavn, adressenavn husnummer+bokstav-bruksenhetsnummer (Heggen, Vikavegen 225B-H0304) Matrikkeladresse: adressetilleggsnavn, gårdsnummer/bruksnummer/festenummer-undernummer-bruksenhetsnummer (Hovden, 37/15/3-2-H0402)

Felter som ikke er gyldige for adressen hoppes over, inkludert skilletegn disse ville hatt ("-" for undernummer "," for adressetilleggsnavn

Dersom bruksenheten ikke er koblet til noen adresse returneres tom streng som offisiell adresse for bruksenheten.

Dersom bruksenheten ikke eksisterer kastes det feilmelding.

Bruksenhetsnummeret vises for en adresse dersom det finnes flere bruksenheter på samme adresse i tillegg til flere andre tilleggskrav som går på bygningsstatuser, om bruksenhetene ligger på bygninger eller deres bygningsendringer, og bruksenhetstype.

Input
 • bruksenhetIds - Bruksenheter vi vil finne offisiell adresse for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Map av BruksenhetId og String der nøkkel er bruksenhetId-ene vi gav inn og verdi er den offisielle adressen
  BruksenhetIdTilStringMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findOffisiellAdresseForBruksenhet

Finner offisiell adresse for bruksenhetid-en angitt.

Kaster feilmelding dersom bruksenheten ikke eksisterer

Format på offisiell adresse er som følger (fra MAT-14192):

Vegadresse: adressetilleggsnavn, adressenavn husnummer+bokstav-bruksenhetsnummer (Heggen, Vikavegen 225B-H0304) Matrikkeladresse: adressetilleggsnavn, gårdsnummer/bruksnummer/festenummer-undernummer-bruksenhetsnummer (Hovden, 37/15/3-2-H0402)

Felter som ikke er gyldige for adressen hoppes over, inkludert skilletegn disse ville hatt ("-" for undernummer "," for adressetilleggsnavn

Dersom bruksenheten ikke er koblet til noen adresse returneres tom streng som offisiell adresse for bruksenheten.

Bruksenhetsnummeret vises for en adresse dersom det finnes flere bruksenheter på samme adresse i tillegg til flere andre tilleggskrav som går på bygningsstatuser, om bruksenhetene ligger på bygninger eller deres bygningsendringer, og bruksenhetstype.

Input
 • bruksenhetId - BruksenhetId vi skal finne offisiell adresse for
 • matrikkelContext -
Response

finnesAnnenBruksenhetMedSammeIdent

Sjekk om det finnes en annen bruksenhet som har samme logiske ident (adresseid, etasjeplan, etasjenr, løpenr), og ulik id. Alle søkefeltene (adresseid, etasjeplankode, etasjenr og løpenr) må være gitt for å søke. Hvis ett av dem ikke er gitt returneres false. Ikke oppgitt vil si null for adresseId, 0 for etasjenr og lopenr, men EtasjeplanKodeId.IkkeOppgitt for etasjeplanKode. null for etasjeplanKode gir ImplementationException. Bygningsnr er ikke med i sjekken. Søker bare på bruksenheter som tilhører bygning som er oppestående.
Input
 • adresseId - bruksenhetens adresse
 • etasjeplanKodeId - etasjeplan
 • etasjenr - etasjenr innenfor etasjeplan
 • lopenr - løpenr innenfor en etasje
 • bruksenhetId - bruksenhetens id, kan være null
 • matrikkelContext -
Response