BygningOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bygning/oppdatering
Oversikt

endreBygningsdata

Endrer bygningsdata for en gitt bygning.
Input
 • transfer - Inneholder oppdatert bygning og eventuelle bruksenheter.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom det er feil ved oppdateringen.
  ServiceException

flyttBygning

Etablerer en ny, flyttet, bygning med egenreferanse til bygning som utgår.

Data som må gis via transferobjektet FlyttBygningUnitOfWorkTransfer må inneholde opprinnelig bygning med bygningsendring, samt ny bygning med egenreferanse til opprinnelig. De opprinnelige bygningsendringene må ha status som flyttet.

Input
 • transfer - transferobjekt med data for transaksjonen
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom validering av transaksjonen feiler
  ServiceException

settByggAvlyst

Setter angitt bygning eller bygningsendring som avlyst fra oppgitt dato.
Input
 • byggId - id for bygning/endring som skal avlyses. Kan ikke være null.
 • avlystDate - dato for avlysningen av bygningen. Kan ikke være null.
 • referanse - Eventuell bygningsrefereanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

setteByggAvlyst

Setter angitt bygning eller bygningsendring som avlyst fra oppgitt dato.
Input
 • bygg - bygning/endring som skal avlyses. Kan ikke være null.
 • avlystDate - dato for avlysningen av bygningen. Kan ikke være null.
 • referanse - Eventuell bygningsrefereanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

settBygningGodkjentRevet

Setter bygning med angitt id som godkjent for riving.
Input
 • bygningId - id for bygning som er godkjent for riving. Kan ikke være null.
 • godkjentDate - dato for godkjenning. Kan være null.
 • referanse - Eventuell bygningsreferanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

setteBygningGodkjentRevet

Setter bygning med angitt id som godkjent for riving.
Input
 • bygg - bygning som er godkjent for riving. Kan ikke være null.
 • godkjentDate - dato for godkjenning. Kan være null.
 • referanse - Eventuell bygningsreferanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

settBygningRevet

Setter bygning med angitt id som revet.
Input
 • bygningId - id for bygning som skal rives. Kan ikke være null.
 • revetDate - dato for rivning/brann. Kan være null.
 • referanse - Eventuell bygningsreferanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

setteBygningRevet

Setter bygning med angitt id som revet.
Input
 • bygning - id for bygning som skal rives. Kan ikke være null.
 • revetDate - dato for rivning/brann. Kan være null.
 • referanse - Eventuell bygningsreferanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

setterBygningRevet

Setter bygning med angitt id som revet.
Input
 • bygning - id for bygning som skal rives. Kan ikke være null.
 • revetDate - dato for rivning/brann. Kan være null.
 • referanse - Eventuell bygningsreferanse. Kan være null.
 • arsakTilForingKodeId - Årsak til føringskode id.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

etablerTilbyggSomBygning

Etablerer en bygningsendring som egen bygning hvor opprinnelgi id beholdes. Bruksenheter knyttet til bygningsendringen må slettes eller flyttes manuelt til den nye bygningen.
Input
 • transfer - Inneholder id til bygningsendringen som skal oppdateres til bygning, og bygningen som skal etableres.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom transaksjonen ikke tillates for bygningsendringen, eller feil ved bygningens data.
  ServiceException

settByggUtgatt

Setter angitt bygning eller bygningsendring som utgått fra oppgitt dato.
Input
 • byggId - id for bygning/-endring som skal utgå. Kan ikke være null.
 • utgattDate - dato for bygningen ble meldt utgått. Kan ikke være null.
 • referanse - Eventuell bygningsrefereanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

setteByggUtgatt

Setter angitt bygning eller bygningsendring som utgått fra oppgitt dato.
Input
 • bygg - bygning/-endring som skal utgå. Kan ikke være null.
 • utgattDate - dato for bygningen ble meldt utgått. Kan ikke være null.
 • referanse - Eventuell bygningsrefereanse. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

lockObjectsForOppdateringInklbygningsendring

Henter låser angitt bygning med sine bruksenheter og sefrakminner. Dersom en bygningsendring skal oppdateres, hentes og låses også bygningen med sine bruksenheter. Dersom et bygningen skal oppdateres, hentes og låses også bygningsendring.
Input
 • byggId - bygning som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transfer med låste objekter
  BygningBubbleTransfer
 • ServiceException -
  ServiceException

lockObjectsForOppdatering

Henter låser angitt bygning med sine bruksenheter og sefrakminner. Dersom en bygningsendring skal oppdateres, hentes og låses også bygningen med sine bruksenheter.
Input
 • byggId - bygning som skal oppdateres
 • matrikkelContext -
Response
 • return - transfer med låste objekter
  BygningBubbleTransfer
 • ServiceException -
  ServiceException

allokerBygningsnr

Hent og reserver neste ledige bygningsnummer.
Input
 • matrikkelContext -
Response

byggSomBygningsendringForAnnenBygning

En bygning endres til en bygningsendring tilhørende en annen bygning, eller en bygningsendring legges til en annen bygning. I begge tilfeller beholdes opprinnelig byggid.
Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - - dersom noen av bygningene ikke kan valideres
  ServiceException

endreBygningstatus

Endrer bygningsstatus og evt andre data for en i matrikkelen allerede registrert bygning eller bygningsendring, ref brukstilfellebeskrivelse 3,6,7,10,13-18,33,36 under kap 8.6 i samlet systemspesifikasjon. Bygning/-endring skal ha en ny status med nytt tilhørende element i statushistorikk.

Det sjekkes i denne tjenesten at:

 • bygningen/-endringen ikke har en gyldig bygningstype
 • ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gitt uten igangsettingstillatelse
 • ikke bygningens kontaktpersoner er 'blanket ut'
 • bygningen/-endringen ikke mangler næringsgruppe
 • bebygd areal er registrert hvis ny status ferdigattest

Dessuten vil bygningsendring som ferdigstilles få data tillagt bygningen i endreBygningstatus

Input
 • transfer - bygning som skal oppdateres må være gitt og oppdatert, samme for evt bruksenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom det er feil ved oppdateringen
  ServiceException

findNesteLopenr

Finner neste løpenummer innenfor en bygning.
Input
 • bygningId -
 • matrikkelContext -
Response

registrerNyBygning

Lagrer en bygning. Lagrer en ny bygning, denne kan være enten en bygning eller en bygningsendring med tilhørende bruksenheter.
Input
 • transfer - Inneholder ny bygning og dennes bruksenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom innsettingen ikke tillates
  ServiceException

etterregistrerBygning

Lagrer en bygning med tilhørende bruksenehter.

Denne skiller seg fra #registrerNyBygning ved at kravet til registrering er lavere.

 • Kontaktpersoner må ikke gis
 • Dato må ikke oppgis
 • Boenheter må ikke ha adresse

Dessuten skal opprinnelsekode være Massivregistrering. Klienten bør sette dette, men tjeneren vil påtvinge det uten feilmelding uansett.

Input
 • transfer - Inneholder ny bygning og dennes bruksenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom innsettingen ikke tillates
  ServiceException

slettFeilregistrertBygning

Slett en bygning eller bygningsendring. Her settes ikke bygningen/-endringen utgått, men slettes permanent.
Input
 • byggId - id til bygningen/-endringen som skal slettes
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - dersom slettingen ikke tillates gjennomført
  ServiceException

splittBygning

Splitter en bygning slik at den data fra opprinnelig bygning deles mellom den eksisterende og de nye bygninger som er innsatt.
Input
 • transfer - inneholder opprinnelige bygg, samt nye bygninger bruksenheter inkludert
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis noen av bygningene ikke kan valideres
  ServiceException

endreByggUnntattSoknadsplikt

Gjør det mulig å endre feilførte data på et bygg unntatt søknadsplikt, men registreringspliktig.
Input
 • transfer -
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

kvalitetshevingBygningspunkter

Utfører massiv kvalitetsheving av bygningspunkter.
Input
 • uuid - unik id som identifiserer denne kvalitetshevingen
 • oppgaver - liste med bygninger som skal få korrigert bygningspunkt
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med resultater i samme rekkefølge som oppgaver
  KvalitetshevingFKBResultList
 • ServiceException -
  ServiceException