ForretningServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/forretning
Oversikt

findForretningerForMatrikkelenhet

Finner id til alle forretninger for matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Kobling gjennom subklassen MatrikkelenhetForretning, som har en assosiasjon til ArealIForretning som inneholder MatrikkelenhetId for alle berørte matrikkelenheter. Forretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenhet gjennom tiden.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi ønsker å finne alle tilhørende forretninger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ForretningId som refererer til MatrikkelenhetId.
  ForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForMatrikkelenheter

Finner id til alle forretninger for matrikkelenheter angitt ved MatrikkelenhetId. Kobling gjennom subklassen MatrikkelenhetForretning, som har en assosiasjon til ArealIForretning som inneholder MatrikkelenhetId for alle berørte matrikkelenheter. Forretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenhet gjennom tiden.
Input
 • matrikkelenhetIds - Et sett med MatrikkelenhetId for de matrikkelenhetene vi ønsker å finne tilhørende forretninger for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere ForretningId.
  MatrikkelenhetIdTilForretningIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningIdForIdent

Finner id til forretning angitt ved ForretningIdent. ForretningIdent er en logisk identifikator for en forretning, som óg kan adresseres unikt gjennom en ForretningId.
Input
 • forretningIdent - Logisk identifikator for en forretning. Identifikatoren inneholder løpenummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En ForretningId for gitt ForretningIdent.
  ForretningId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findJordskifteForretningForJordskifteKrevd

Finder jordskiftekrevd forretninger tidligere mellomlagret med relevant JordskifteKrevdId .
Input
 • jordskifteKrevdId - som man ønsker å finne jordskifteforretning for. Vil kaste valideringsfeil dersom den er null.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En ForretningId for gitt JordskifteKrevdId, eller null, dersom ingen forretning finnes.
  JordskifteForretningId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForTeig

Finner forretninger knyttet til en teig.
Input
 • teigId - id til Teig som det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med forretningId'er knyttet til ønsket teigid, tomt set hvis ingen funnet
  MatrikkelenhetGeometriForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForTeiggrense

Finner forretninger knyttet til en teiggrense.
Input
 • teiggrenseId - id til Teiggrense som det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med forretningId'er knyttet til ønsket teiggrenseid, tomt set hvis ingen funnet
  MatrikkelenhetGeometriForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForTeiggrensepunkt

Finner forretninger knyttet til et grensepunkt.
Input
 • teiggrensepunktId - id til Teiggrensepunkt som det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Set med forretningId'er knyttet til ønsket grensepunktid, tomt set hvis ingen funnet
  MatrikkelenhetGeometriForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForAnleggsprojeksjonsgrense

Finner forretninger knyttet til en anleggsprojeksjonsgrense.
Input
 • grenseId - id til Anleggsprojeksjonsgrense som det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med forretningId'er knyttet til ønsket anleggsprojeksjonsgrenseId, tomt set hvis ingen funnet
  MatrikkelenhetGeometriForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerForAnleggsprojeksjonspunkt

Finner forretninger knyttet til et anleggsprojeksjonspunkt.
Input
 • anleggsprojeksjonspunktId - id til Anleggsprojeksjonspunkt som det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med forretningId'er knyttet til ønsket anleggsprojeksjonspunktId, tomt set hvis ingen funnet
  MatrikkelenhetGeometriForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findForretningerSomSkalTinglysesForMatrikkelenhet

Hent forretninger merket skal tinglyses (etter matrikkelloven) eller sendt til tinglysing, med matrikkelforingsdato lik etter etter dato for matrikkellovens ikrafttredelse, for gitt matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - id for Matrikkelenhet det skal finnes forretninger for
 • matrikkelContext -
Response
 • return - set med forretninger. Kan være tom.
  MatrikkelenhetForretningIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findRettingAvForretningsdataForretningerForForretning

Finner alle RettingAvForretningForretninger som inneholder en referanse til den aktuelle forretningen.
Input
 • forretningId - ForretningId for den aktuelle forretningen.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - et Set med RettingAvForretningForretninger.
  ForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil.
  ServiceException

findForretningerForForretningSomGrunnlag

Finner alle eksisterende matrikkelenhetForretninger hvor den aktuelle forretningen er brukt som grunnlag.
Input
 • forretningId - ForretningId for den aktuelle forretningen.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - et Set med eksisterende MatrikkelenhetForretninger.
  ForretningIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil.
  ServiceException

findSammenslaing

Finner en SammenslaingForretning ut fra angitt TinglystDokumentIdent.
Input
 • tinglystDokumentIdent - dokumentident fra Tinglysingen.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - SammenslaingForretningId for forretning med med ønsket dokumentident.
  SammenslaingForretningId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil.
  ServiceException

erForretningInnsendtElektroniskTinglystIGrunnboken

Sjekk om angitte forretning er tinglyst mot grunnboken. Forretningen må være forsøkt tinglyst elektronisk.
Input
 • matrikkelenhetForretningId - Forretningen må være forsøkt tinglyst elektronisk (meldingTilTinglysingsId må være ulik null).
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response