KodelisteServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kodeliste
Oversikt

getKodelister

Finner alle kodelister i systemet ved et valgt tidspunkt.
Input
 • snapshotVersion - Av typen TimeStamp som fastsetter tid og dato for kodelistene som hentes ut. (Format: 9999-01-01T00:00:00+01:00)
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Returnerer en KodelisteTransfer som består av en liste av KodelisteId (tall som er identifikatorer) for kodelistene i systemet, og en liste av MatrikkelBubbleObject for hver kodeliste. Listen av MatrikkelBubbleObject lister først opp alle id'ene til enum-verdiene i kodelisten, og deretter følger opplysninger som kode i sosiversjonen og beskrivelse for hver enumverdi.
  KodelisteTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getKodelisterEnkel

Finner alle kodelister i systemet.
Input
 • matrikkelContext - Context for kallet. Inneholder blant annet tidspunkt kodelistene skal hentes ut for.
Response
 • return - Returnerer en KodelisteTransfer som består av en liste av KodelisteId (tall som er identifikatorer) for kodelistene i systemet, og en liste av MatrikkelBubbleObject for hver kodeliste. Listen av MatrikkelBubbleObject lister først opp alle id'ene til enum-verdiene i kodelisten, og deretter følger opplysninger som kode i sosiversjonen og beskrivelse for hver enumverdi.
  KodelisteTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException