KonsesjonsforholdOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/konsesjon/oppdatering
Oversikt

insertKonsesjonsforholdUtskrift

Setter inn en konsesjonsforhold utskrift
Input
  • transfer - OpprettKonsesjonsforhold transfer med KonsesjonsforholdUtskrift og tilhørende Konsesjonsforhold
  • matrikkelContext -
Response
  • ServiceException -
    ServiceException

removeKonsesjonsforholdUtskrift

Sletter en konsesjonsforhold utskrift og tilhørende konsesjonsforhold
Input
  • konsesjonsforholdUtskriftId - Id til den KonsesjonsforholdUtskriften som skal slettes
  • matrikkelContext -
Response
  • ServiceException -
    ServiceException