PersonServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/person
Oversikt

findPersonIdForIdent

Finner id til person angitt ved PersonIdent. PersonIdent er en logisk identifikator for en person, som óg kan adresseres unikt gjennom en PersonId.
Input
 • personIdent - Logisk identifikator for en person. Den logiske identifikatoren utgjøres av nummer, fødselsnummer eller organisasjonsnummer avhengig av om personen er av typen AnnenPerson, FysiskPerson eller JuridiskPerson.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En PersonId for personen med tilhørende PersonIdent.
  PersonId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findPersonIdsForIdents

Finner id til personer for flere angitte PersonIdent. PersonIdent er en logisk identifikator for en person, som óg kan adresseres unikt gjennom en PersonId.
Input
 • personIdentList - Liste av ident'er (logiske identifikatorer) for personer. Den logiske identifikatoren utgjøres av nummer, fødselsnummer eller organisasjonsnummer avhengig av om personen er av typen AnnenPerson, FysiskPerson eller JuridiskPerson.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra PersonIdent til PersonId.
  PersonIdentTilPersonIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findPersoner

Finner id til alle personer som tilfredsstiller søkekriteriet gitt av PersonsokModel. PersonsokModel inkluderer søk på personer ut ifra eksempelvis fødselsnummer og/eller navn. Treff på over 100 personer medfører feilmelding og søket må snevres inn.

Generelle krav i søkemodell for person:

 • Format på nummer må samsvare med personIdKodeIdent.
 • Adresse må være mindre enn tre linjer
 • Må ha gyldig postnummer (<0,9999>).
 • Landkode må være "NORGE" om angitt.
 • Feilmelding om at søkedata mangler hvis kun søk på et av av disse feltene som inneholder en tom streng (whitespaces): navn, poststed, adresselinje.
Input
 • personsokModel - Søkemodell som tar vare på verdiene for valgte parametere for en person av bruker. Søkemodellen lagrer altså søkekriteriet etter en person for bruker. Kan angi at søker på fødselsdato, personnummer, organisasjonsnummer,løpenummer eller navn osv.
  Spesifiserer hvilket nummer med en identifikasjonskode; "D" for fødselsdato (format DDMMYY), "F" for personnr osv. Se klassen PersonIdKode.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av PersonId til personene til tilfredsstiller søkekriteriet til brukeren.
  PersonIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

finnesPersonMedSammeIdent

Sjekk om det finnes en annen person som har samme logiske ident (identnr), og ulik id.
Input
 • personId - id til logisk ident som sammenliknes, kan være null hvis ny person
 • identnr - logisk ident som det søkes etter, må være gitt
 • matrikkelContext -
Response

findPerson

Finner person
Input
 • personnr -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Person id.
  PersonId
 • ServiceException -
  ServiceException

findFysiskePersonIds

Finner PersonId'er for angitte fysiske personer
Input
 • personNumre -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - en Map med pid som nøkkel og personens PersonId som verdi
  StringTilFysiskPersonIdMap
 • ServiceException -
  ServiceException