SefrakMinneOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/sefrak/oppdatering
Oversikt

insertSefrakminne

Lagrer nytt sefrakminne.
Input
 • sefrakminne - sefrakminne som skal lagres
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException

updateSefrakminne

Endre sefrakminne objektkode. Har lov til å endre alt annet en sefrakkode (Kommunenr, registreringskretsnr og huslopenr, MatrikkelContext matrikkelContext).
Input
 • sefrakminne - sefrakminne som skal slettes, må være låst
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis identifikasjon er endret.
  ServiceException

updateSefrakminneObjektnummer

Endre sefrakminne Identifikasjon (Kommunenr, registreringskretsnr og huslopenr, MatrikkelContext matrikkelContext). Ingen andre felter skal være endret.
Input
 • sefrakminneId - id til sefrakminne som skal endres, må være låst
 • kommuneId - kommuneId for gjeldende kommune ihht. registreringskommuneid i objektnummerrubrikk
 • objektnrRubrikk - objektnummerrubrikk med evt. endrede felter
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException - hvis andre felter en Identifikasjon er endret.
  ServiceException

removeSefrakminne

Sletter sefrakminne.
Input
 • sefrakminne - sefrakminne som skal slettes, må være låst
 • matrikkelContext -
Response
 • ServiceException -
  ServiceException