TestdataServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/test
Oversikt

getTestNumber0

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - test nummer 0
  TestNumber
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

getNextTestNumber

Input
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - neste tildelte testnummer
  TestNumber
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveAll

Input
 • snapshotTransfers - transfer av testdata med historikk
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

saveSnapshotTransfer

Input
 • snapshotVersion - timestamp
 • mockupTransfer - transfer
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

objectExists