MatrikkelAPI

Dokumentasjon for matrikkelAPI-et finner du her.

Det er laget en eksempelklient for API-et i Java. Denne kan du laste ned her.

Til C#/.NET kan eksempelklient for API-et lastes ned her. Hvordan prosjektet bygges og kjøres er beskrevet i pdf dokumentasjonen for matrikkelAPI-et, seksjon "Bygge og kjøring av .NET eksempelklient".

Implementasjonsmodell MatrikkelAPI i html.

Informasjon om data i MatrikkelAPI-et som ikke gis ut for brukere som har rollen "Berettiget interesse etter Utleveringsforskriften § 4 (5)" finner du her.

MatrikkelAPI-et er et rikt web service api basert på SOAP. For å generere en fullstendig klient for transportlaget er WSDLer tilgjengeliggjort som et zip arkiv.

Under følger tjenestene som til nå er implementert i matrikkelAPI-et.

Tjeneste for å hente objekter via id:
StoreService dokumentasjon - [wsdl]

Tjeneste for å hente koder:
KodelisteService dokumentasjon - [wsdl]

Tjenester for å navigere i domenemodell og finne id for ident:
AdresseOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
AdresseService dokumentasjon - [wsdl]
AktivitetslisteOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
AktivitetslisteService dokumentasjon - [wsdl]
BrukerAdminOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
BrukerAdminService dokumentasjon - [wsdl]
BrukerOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
BrukerService dokumentasjon - [wsdl]
BruksenhetService dokumentasjon - [wsdl]
BygningOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
BygningService dokumentasjon - [wsdl]
ElektroniskTinglysingOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
ElektroniskTinglysingService dokumentasjon - [wsdl]
EndringsloggService dokumentasjon - [wsdl]
ForretningOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
ForretningService dokumentasjon - [wsdl]
GrunnforurensingService dokumentasjon - [wsdl]
KartService dokumentasjon - [wsdl]
KommuneOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
KommuneService dokumentasjon - [wsdl]
KonsesjonsforholdOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
KonsesjonsforholdService dokumentasjon - [wsdl]
KulturminneService dokumentasjon - [wsdl]
LandbruksregisterService dokumentasjon - [wsdl]
LandmalerregisterService dokumentasjon - [wsdl]
LockService dokumentasjon - [wsdl]
MatrikkelenhetOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
MatrikkelenhetService dokumentasjon - [wsdl]
MatrikkelsokService dokumentasjon - [wsdl]
NedlastningService dokumentasjon - [wsdl]
PantebokService dokumentasjon - [wsdl]
PersonOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
PersonService dokumentasjon - [wsdl]
RapportService dokumentasjon - [wsdl]
SefrakMinneOppdateringService dokumentasjon - [wsdl]
SefrakMinneService dokumentasjon - [wsdl]
TeigService dokumentasjon - [wsdl]